Ekomannen - Kaffemannen

Företagsmeddelande

 

Ekologiskt

Ekologiska matvaror produceras utan kemiska bekämpningsmedel, utan konstgödsel och utan genmodifierade organismer. Allt för att skydda den naturliga mångfalden av växter och djur. Dessutom betyder det att du som konsument inte får i dig onaturliga tillsatser.

.

KRAV är en svensk organisation som kontrollerar ekologiska livsmedel. Har en matvara blivit KRAV-märkt har den följt alla regler som gäller vid ekologiskt produktion.
En KRAV-märkning innebär också att inga föroreningar såsom nitrit tillåts, att vilka ämnen som släpps ut i naturen regleras och att djurvälfärd står i centrum. Reglerna sträcker sig även för att skydda de som arbetar och för att kontrollera att fiske, butik, restaurang och ursprungs-märkning sköts på rätt sätt. Det har även påbörjats en process för att ta fram regler för klimatsmart produktion av mat.


KRAVs kontrollorganisation har egna regler angående ekologisk produktion som i vissa fall är strängare än EU:s. På KRAVs hemsida finns listor på godkända produkter. Källa: www.krav.se
 

DEMETER är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och  produkter.  Reglerna är hårdare än vid en vanlig ekologisk märkning. En bonde måste uppfylla alla regler från jord till bord för att få använda demetermärket. Till skillnad från en ekologisk märkning där en individuell gröda eller yta kan certifieras som ekologisk, måste hela gården vara ekologisk och biodynamisk för att demetercertifieras. 


Biodynamisk odling innebär att man skapar ett resursbevarande kretslopp där växtodling och djurhållning balanserar varandra. Målet med biodynamisk odling är att skapa en självförsörjande gårdsorganism med näringsrika grödor. Källa: www.demeter.nu

 

Rättvisemärkt och Fairtrade

 

FAIRTRADE är en oberoende produktmärkning som står för en rättvis världshandel.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. De får även gemensamt en premie som ska bidra till att förbättra och utveckla samhället de lever i. Hur vida premien ska användas till skola, sjukvård, bostäder eller vidare investering i jordbruket bestämmer de själva.


Fairtrade's vision är att ge producenter i utvecklingsländer möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. I nuläget är 1,3 miljoner odlare och anställda världen över knutna till fairtrade, med familjerna blir antalet människor som berörs av Fairtrade fler än 5 miljoner.


Källa: www.fairtrade.se